Van EPC keuring tot keuring van elektrische installaties

Echt alles wat met vastgoedverslaggeving te maken heeft

Om correcte waardebepalingen, schattingen en plaatsbeschrijvingen te maken, moeten onze vastgoeddeskundigen over een uitgebreide multidisciplinaire kennis beschikken. Energiezuinigheid, elektrische installaties, bouwmaterialen,… het zijn allemaal factoren die een belangrijke rol spelen om de staat en waarde van onroerende goederen te analyseren.

 

Net omdat we op de hoogte zijn van verschillende disciplines binnen het vastgoedgebeuren, daarvoor ook de nodige erkenningen op zak hebben en met verschillende gespecialiseerde partners samenwerken, kunnen we ook diverse types keuringen en de bijhorende officiële vastgoedverslagen aanbieden. Ook voor een EPC keuring of de verplichte keuring van elektrische installaties kan u dus bij Vastgoedexpertise Aerts uit Zoersel terecht.

EPC keuring, E-peil berekeningen en EPC attesten mét advies

In samenwerking met een gespecialiseerde energiedeskundige voeren we een grondige EPC keuring uit om de EPB-score en het E-peil van uw pand te bepalen en een officieel EPC attest te bezorgen. Onze onderzoeken verlopen daarvoor uiteraard geheel volgens het wettelijke inspectieprotocol (VEA protocol).

Het type stookinstallatie, de beglazing, de warm waterproductie, de isolatie en de energetische waarde van de bouwschil,… We nemen echt alles onder de loep tijdens de EPC keuring voor we een EPC score toekennen. Na de keuring ontvangt u van ons niet alleen het officiële EPC-attest, maar eveneens enkele adviezen om de woning nog energiezuiniger te maken en het E-peil eventueel verder te verlagen.

AREI keuring elektrische installaties

Verkoopt u een woning met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 01.10.1981, dan bent u verplicht om een elektriciteitskeuringsattest bij de verkoopakte toe te voegen. Recentere installaties moeten gekeurd worden voor de ingebruikname. Bovendien moeten alle elektrische installaties regelmatig herkeurd worden: om de 25 jaar voor particuliere installaties op lage of zeer lage spanning en om de 5 jaar voor niet-huishoudelijke elektrische installaties. Heel wat keuringen dus en die moeten allemaal volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) verlopen. Ook voor dergelijke keuringen of een herkeuring van elektrische installaties kan u op de expertise van Vastgoedexpertise Aerts vertrouwen.

Onze partners

Dankzij onze verschillende erkenningen en certificaten mogen we diverse officiële vastgoedverslagen zoals beëdigde vastgoedschattingen en plaatsbeschrijvingen opmaken. Voor EPC-attesten en elektriciteitskeuringen werken we echter steeds samen met gespecialiseerde energiedeskundigen en elektriciteitskeurders. Zo leveren we absolute zekerheid, officiële en geldige attesten af terwijl u geniet van dubbele expertise aan eenzelfde minimumtarief.

Onze professionele klanten hebben zo bovendien slechts 1 enkele partner nodig voor waardebepaling, plaatsbeschrijving, EPC keuring en/of elektriciteitskeuring. Dat levert extra tijdswinst, vlotte communicatie en extra voordelige combinatietarieven en hoeveelheidskortingen op!

U heeft ook een officieel keuringsattest of vastgoedverslag nodig?

Om een prijsofferte voor een keuring te ontvangen, hoeft u ons enkel even te contacteren. Bent u een professionele klant en wenst u regelmatig vastgoedexpertises en –keuringen uit te besteden, dan maken we graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakend gesprek.

EVEN AFSTEMMEN?